C1. Pork and Egg Roll Rice Noodle – Bún Thịt Nướng Chả Giò     $9.95

C2. Grilled Shrimp Rice Noodle- Bún Tôm Nướng     $10.95

C3. Grilled Chicken Lemongrass Rice Noodle – Bún Gà Nướng Xả     $9.95

C4. Chicken or Beef or Shrimp Chili Lemongrass Rice Noodles –  Bún Gà, Bò, hoặc Tôm Xào Xả Ớt.     $9.95 – $10.95